Collection Service

 
 
Our Services

คอลเลคชันของอาร์ทรา อินทีเรียสร้างทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการตกแต่งภายใน นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าเป็นผู้กุมอำนาจอันทรงพลัง คุณเห็น คุณชอบ คุณต้องการ คุณเลือก คุณได้มันมาอยู่ในมือของคุณทันที

 
 
 
 
INSPIRATION
 
 
 
LIFESTYLE
 
 
 
CONCEPTSUAL
 
 
 
DESIGN
 
 
 
LUXURY
 
 
 
CREATIVE
Our latest works

ปัจจุบันอาร์ทราปล่อยคอลเลคชันการออกแบบออกมาทั้งหมด 6 คอลเลคชัน

และจะสร้างสรรค์ออกมาใหม่ในทุกซีซัน

คอลเลคชันการออกแบบช่วยให้คุณเลือกรูปแบบดีไซน์ที่ชอบได้ง่ายขึ้น เห็นภาพได้ชัดขึ้น และใช้เวลาน้อยกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องออกแบบใหม่ แต่คุณสามารถเลือกหัวเตียง เฟอร์นิเจอร์ ตู้ หรืองานผนังได้จากคอลเลคชันต่างๆได้ทันที

ANY QUESTION ?

If you need more information or need to contact us directly please press CONTACT US Botton below.